About Us

We Are DarunoLoei

Daruno Loei Kids ก่อตั้งโดย หจก.สมาร์ท ไอทีแอล โดยมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านภาษาโดยตรงคือคุณธวัชชัย โยธาพันธ์ (ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ซึ่งจากประสบการณ์ทำงานในฐานะที่เป็นทั้งนักแปลและผู้บริหารของเว็บไซต์แปลภาษา www.translationfind.com และ www.pasa24.com และได้สอนพิเศษให้กับน้องๆ ที่สนใจมาเรียนภาษาอังกฤษด้วย พบว่า ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออก โดยเฉพาะคำที่มีสองพยางค์ขึ้นไป ที่น้องๆ ไม่เคยเจอมาก่อน

จึงคิดย้อนกลับมาหาเหตุผลว่าทำไมน้องๆ เหล่านี้จึงอ่านไม่ออก และเรียบเรียงคำศัพท์ที่ตัวเองเคยเรียนมาแล้วไม่ได้ คำตอบที่ได้คือ เพราะน้องๆ ยังไม่เข้าใจการประสมสระ พยัญชนะนี่เอง ซึ่งคล้ายกับภาษาไทยที่ต้องรู้จักพยัญชนะทั้ง 44 ตัวและเรียนรู้สระทั้งหมด ฝึกประสมสระ ฝึกอ่านจนคล่อง สามารถเทียบเคียงกับคำที่มีรูปใกล้กัน ในอนาคตแม้จะไม่เคยเห็นคำนี้มาก่อน ก็ยังสามารถอ่านได้ถูกต้อง เมื่ออ่านได้ ก็สามารถเขียนได้ และเรียบเรียงเป็นประโยคสั้นๆ ไปถึงประโยคยาวๆ ได้

พวกเราทำอะไรบ้าง?

หลักสูตร Daruno (ดารุโน่) อ่านสะกดคำ อยากอ่านคล่อง สำเนียงเป๊ะ ที่นี่คือคำตอบ
คือ หลักสูตรฝึกหัดการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการสะกดคำ หรือจะเรียกว่าระบบโฟเนทิกส์สไตล์ไทย ใช้หลักการถอดรหัสภาษาโดยเทียบพยัญชนะ สระ และ ตัวสะกด จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ฝึกการผสมคำ และเน้นการอ่านออกสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
หลักสูตรไวยากรณ์และการแปลอังกฤษ (Grammar & Translation หรือ GT)

คือ หลักสูตรการเรียนไวยากรณ์อังกฤษอย่างเข้มข้น เริ่มตั้งแต่ระดับ Elementary ไปจนถึงระดับ Advanced โดยมีการเสริมคำศัพท์ใหม่ๆ ให้เรียนรู้ทุกสัปดาห์ มีการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้เองแบบมีประธาน กริยา กรรม… อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานให้นักเรียนไทยในการต่อยอดการพูดและการสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษในอนาคตได้อย่างง่ายดายขึ้น
นอกจากนี้ นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนให้แปลข้อความหรือเนื้อเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการแปล
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 10 Level ซึ่งใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ปี

English Conversation เรียนสนทนาภาษาอังกฤษระยะสั้น
รับแปลเอกสาร จ.เลย รับแปลและรับรองเอกสารราชการทุกชนิด

หลักสูตร Daruno

ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน วันนี้เรามีหลักสูตรแบบถอดรหัสภาษาอังกฤษให้น้องๆ สามารถเรียนเพื่ออ่านออกได้ภายในเวลา 1 ปี 9 เดือนโดยประมาณ (กรณีเรียนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง) เรียกว่าหลักสูตรดารุโน่ (Daruno) เมื่อเรียนจนสามารถอ่านได้คล่องแล้ว เราก็จะเชิญชวนน้องๆ ฝึกแปลและแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากประโยคสั้นๆ ไปจนถึงประโยคที่ซับซ้อน เรียกว่า หลักสูตร GT ไวยากรณ์

หลักสูตรดารุโน่ สะกดคำ คือ หลักสูตรเรียนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้หลักการ ถอดรหัสภาษา จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย และอิงการสะกดแบบไทยๆ ซึ่งเข้าใจง่ายและอ่านได้จริง
หลักสูตรประกอบด้วย 5 Level ระยะเวลาเรียนต่อเนื่อง 1 ปี 8 เดือน
อ่านที่นี่

หลักสูตรไวยากรณ์ หรือ จีที (GT: Grammar and Translation)
หลักสูตรอัจริยะที่พัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์อังกฤษอย่งมีประสทธิภาพ ควบคู่การฝึกแปลจาก “ประโยคภาษาอังกฤษ–> ภาษาไทย –> ภาษาอังกฤษ
อ่านที่นี่

ทีมผู้สอนมากประสบการณ์

ติวเตอร์มากด้วยประสบการณ์สอน ผ่านการคัดเลือกโดยเน้นทักษะการสอนดีเยี่ยม ทีมติวเตอร์ กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่เมืองเลย

ติวเตอร์ปิ๋ว (ธัญญารัตน์)

ติวเตอร์สร้อย (สิริณพิชญ์)

ติวเตอร์นิว (รติชา)

ติวเตอร์แคป (นงลักษณ์)